„Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa”


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

„Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa”

Projekt realizowany w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

w partnerstwie z Miastem Gorzów Wlkp.


Celem projektu jest: uzupełnienie wiedzy oraz nabycie kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy przez  770 uczniów gorzowskich szkół w ramach zajęć pozalekcyjnych


W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

1.   Doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną,

2.    Zajęcia wyrównawcze /język niemiecki, język angielski, matematyka/,

3.    Szkolenia zawodowe:

        -  ECDL  CORE, ECDL  ADVANCED

        -  Operator wózka jezdniowego

        -  Glazurnik/posadzkarz

        -  Eksploatacja urządzeń do 1 kV

        -  Obsługa nowoczesnych programów księgowych

        -  Kursy gastronomiczne /zdobnictwa  cukierniczego, baristy, sommeliera, kelnera/

4.    Praktyki zawodowe:

        - technik architektury krajobrazu

        - kucharz małej gastronomii

        - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

        - akademia kulinarna

        - praktyki hotelarskie

        - praktyki mechaniczne, logistyczno-spedycyjne, budowlane

5.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają:
1.    Pakiet edukacyjny,  tj. teczkę, notes, długopis

2.    Materiały szkoleniowe, tj. podręczniki, ćwiczenia, słowniki

3.    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
4.    Poczęstunek
5.    Zwrot kosztów przejazdów*

6.    Ubrania ochronne,  tj. kombinezon/koszula, buty, rękawice, czapka, okulary

Dokumenty do pobrania:
http://www.zdz.gorzow.pl/image/ikona_pdf%281%29.jpg  Formularz rekrutacyjny
http://www.zdz.gorzow.pl/image/ikona_pdf%281%29.jpg  Deklaracja uczestnictwa w projekcie
http://www.zdz.gorzow.pl/image/ikona_pdf%281%29.jpg  Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
http://www.zdz.gorzow.pl/image/ikona_pdf%281%29.jpg  Zgoda rodziców
http://www.zdz.gorzow.pl/image/ikona_pdf%281%29.jpg  Regulamin uczestnictwa w projekcie

* dotyczy wybranych szkoleń i praktyk zawodowych

 

 

Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

  ul. Sikorskiego 95
tel. (95) 722 77 47

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: